Ahad, 19 Jun 2016

Surah Al-Baqarah (65~66)



Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 65~66:
Ringkasan tafsir;

Kaum Bani Israel pada zaman Nabi Daud, telah engkar dan melanggar perintah Allah, yang mana pada hari Sabtu tidak dibenarkan menangkap Ikan dilaut, dan muncul 3 puak dari kalangan kaum Yahudi (engkar, tidak melarang orang membuat engkar, dan taat kepada perintah Allah).  Oleh itu mereka yang engkar itu telah dilaknat Allah dan Allah sumpah kaum Yahudi yang engkar itu menjadi Kera yang hina.

Semoga menjadi iktibar kepada kita supaya menghormati hari kelepasan dan beramal ibadah memuji Allah.

Hari kebesaran terdiri dari;

1. Hari Jumaat – hari kebesaran umat Muhammad.
2. Hari Sabtu – hari kebesaran kaum Yahudi.
3. Hari Ahad – hari kebesaran kaum Nasrani. 




Sumber,
Terjemahan (1.2.61~70);

[GS]
https://t.co/lSjytrUbco
Ulasan (1.2);
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr  

Pautan, 


.